Vinç İmalatları

 

Vinç imalatlarımız kapsamında köprülü vinçler, portal vinçler ve pergel vinçler bulunmaktadır.

Köprülü vinçler ; Tek kiriş ve çift kiriş köprülü olarak imal edilebilirler. Müşteri istekleri doğrultusunda farklı kaldırma kapasitelerine sahip gezer köprülü vinçler imal etmekteyiz.

Portal vinçler ; Tavan vinçlerinden farkları, köprü konstrüksiyonunun ayak konstrüksiyonlarına bağlı olması, bu sayede vinç yürüme kirişi, kolon gibi bir altyapıya gereksinim olmaksızın raylar üzerinde yürüyebilmesidir. Tavan vinçlerinde olduğu gibi çift kiriş veya tek kiriş olarak üretilebilirler.

Pergel vinçler ; Dikey kaldırma hareketi ve yatay araba hareketinin dışında dairesel harekete izin veren, duruma göre kaldırma makinası dışında sadece bir kol veya kol ve direkten oluşan vinç tipidir. Sütunlu tip pergel vinçler zemine ankastre olarak yapılabilirler veya sütunsuz tip pergel vinçler kolona monte edilebilirler.